Ierīces darba psiholoģija

 Psiholoģiskie faktori 

Komplekss tika izstrādāts piesaistot ergonomikas un inženierpsiholoģijas speciālistus. Izstrādes procesā tika ņemts vērā, ka komplekss no vienas puses veic “uzrauga” funkciju, no otras – ir sava veida apsardzes darbinieka palīgs, uz kuru var paļauties nestandarta situācijās ( ārkārtās palīdzības izsaukšanas iespēja – poga SOS unATTENTION ). Vēl ir paredzēta elastīga kontroles režīma izvēle: tas var būt diezgan saudzīgs, bet kur nepieciešams, arī stingrāks, piemēram, naks laikā. Nepieciešamības gadījumā kompleksu ir iespējams apturēt uz noteiktu laiku, ja nepieciešams atstāt posteni.( piemēram, labierīcību apmeklējums, utt. ).

Ļoti labs atbalsts ir komanda BONUSS, kad apsargs par apzinīgu darbu var saņemt attiecīgu atlīdzību. Apsardzes vadība var ieprogrammēt komandas BONUSS periodiskumu no vienas nedēļas līdz vienam mēnesim. Rekomendācija: pirmo reizi postenī uzstādot šādu kompleksu, ieteicams komandu BONUSS  ieprogrammēt ar mazāku periodiskumu. Tas apsardzes darbiniekiem ļaus pārliecināties par to, ka komplekss nav tikai “uzraugs”, bet arī apbalvo par apzinīgu darbu. Vēlāk šīs komandas biežumu var samazināt. Prakse pierāda, ka tāda kontroles metode ir daudz lojālāka pret personālu, nekā apsardzes telpā novietota pastāvīga video novērošana, kas, pēc psihologu uzskatiem, izsauc spēcīgu psiholoģisku sasprindzinājumu.

Test ēšanas prakse reālos apstākļo  s

Astoņpadsmit mēnešu laikā komplekss tika testēts uzņēmuma “BASK” objektos. Testēšanas procesā uzrādījās visdažādākās kompleksa ekspluatēšanas nianses. To novēršanai tika veikta operatīva programmnodrošinājuma  korekcija.

Pēc kompleksa uzstādīšanas postenī tika novērots sekojošais:

  • “Pierašanas ”periods – apmēram no 1. līdz 2. nedēļām. Šajā periodā par kompleksu, kā jauninājumu, tika izrādīta noteikta interese;
  • Pēc tam seko "pasīvas attieksmes periods" – aptuveni  mēnesis;
  • Periods, kad komplekss "sāk kaitināt".  Šajā gadījumā personāls sāk meklēt veidu kā to apiet vai “izsist no ierindas”.

Tomēr, kā izrādījās, tādas komandas kā BONUSS ieviešana praktiski uzreiz izmainīja attieksmi pret kopleksu uz pretējo pusi.

Apsargu vadītājam parādījās iespeja objektīvi kontrolēt personāla darbu, sodot, vai apbalvojot. Burtiski nedēļas laikā, apsargu vadītājs var sastādīt precīzu konkrēta darbinieka raksturojumu. Tajā pat laikā, apsargu vadītājs var operatīvi iejaukties apsardzes procesā, piemēram, steigšus nomainīt darbinieku, ja viņš nav spējīgs veikt savus darba pienākumus.