Samazina izdevumus

Kompleksa izmantošanas ekonomiskais efekts:

  • Nav nepieciešama periodiska atzvanīšana uz  kontrolcentru ( komplekss pats atzvana kontroli veicošajai personai tikai tādā gadījumā, kad tiek pārkāpts reglaments ), tas samazina sakaru izdevumus apmēram  par 80 %;
  • Nav nepieciešams apmeklēt kontroles posteņus ( izbraukums uz posteni ir nepieciešams tikai ārkārtas situācijā ). Tādā veidā, ir iespēja samazināt kontrolējošo personālu par 70 % un par tik pat procentiem samazināt autotransporta skaitu ;
  • Nav nepieciešams izmantot datoru;
  • Ir iespēja pieslēgt kompleksu pie jau objektā esošiem sakaru kanaliem;
  • Saskaņā ar Darba līgumu, objektīva pierādījumu bāze ļauj vadībai noņemt darbiniekam prēmiju, bet pierādāma vandālisma gadījumā ir iespējams veikt nodarīto zaudējumu piedziņu no vainīgās personas;
  • Izmantojot šādu kompleksu, uzņēmums izrāda pasūtītājam savu profesionālo imidžu, pie tam konkurētspējas paaugstināšana palielina iespēju piedalīties izsludinātajos konkursos;
  • Pieņemot, ka kompleksa pārdošanas cena ir no 180 Euro, tad trīs gadu ekspluatācijas izdevumi sastāda 0.01 Euro ( viens santims ) stundā.