Izslēdz gulēšanu darba laikā un posteņa pamešanu

Tehniskais risinājums:

Postenī tiek novietots signālmodulis, kurš apsargam signalizē ar gaismas un skaņas signāliem uz kuriem viņam ir jāreaģē – jānospiež moduļa poga. Ja pēc signāla saņemšanas poga nav nospiesta, tas nozīmē to, ka apsargs ir novērsis uzmanību vai postenī ir noticis negadījums. Tad komplekss nodod kontrolējošajam orgānam balss ziņojumu pa telefonu jeb attiecīgus noteiktus signālus uz pulti pa citiem sakaru kanāliem.
Pārbaudes signāli tiek nodoti nesistemātiski, izskaitļot to parādīšanās likumsakarības nav iespējams.

Funkcija „TRAUKSME”

Ja pēc signāla neseko CHECK pogas nospiešana, formējas autoatzvans un balss komanda TRAUKSME:

„Objekts ( numurs...) TRAUKSME!”.....

Komplekss nodrošina trauksmes signālu arhivēšanu, kas iebūvēta energoneatkarīgā atmiņā, kā arī attālinātajā krājējā, piemēram, telefona atbildētājā vai speciāli sagatavotā Smartphone. Tādā veidā tiek īstenota pastāvīga personāla darba kontrole bez izbraukšanas uz objektu, bez periodiskiem zvaniem un atzvaniem uz objektu.