Perspektīvas izstrādnes

„Guard NS v.2” - sērijas Guard NS turpinājums, izmantojot psiholoģiskos un citus testus, uz datora pamata.

„Sargs”  - savietojams ar kompleksu, lai reģistrētu kontrolējamās teritorijas apgaitas režīmu.

„Mobilais arhīvs” – papildus ierīce visu trauksmes ziņojumu ierakstīšanai uz pilnveidota GSM – smartfone pamata.

Modulis „Korn” – automatizēts palīgs objekta telefona līnijas kontrolei, uzstādāms kontroles dienesta telpā.