Piedāva draudzīgas funkcijas

Funkcija “UZMANĪBU”

Bieži vien rodas neskaidras situācijas, kad ārkārtas palīdzības izsaukšana ir priekšlaicīga, taču potenciāli situācijas var kļūt kritiskas.
Tādā gadījumā apsardzes darbinieks nospiež pogu UZMANĪBU ( ATTENTION ), un komplekss nosūsta ziņojumu “OBJEKTS ( NUMURS... ) UZMANĪBU!”...... kontrolējošam orgānam. Ja apsargs neatgriežas ieprogramētajā laikā ( no 5 līdz 30 minūtēm ), komplekss patstāvīgi sūtīs dežūrdienestam balss trauksmes ziņojumu: “OBJEKTS ( NUMURS... ) TRAUKSME!”......
Tādā veidā apsardzes darbinieks gūst pārliecību, ka arī šajā konkrētajā situācijā viņam tiks sniegta palīdzība.

Elektrobarošanas pārrāvums

 Elektrobarošanas pārrāvuma gadījumā komplekss, izmantojot iebūvētu rezerves barošanas avotu, nosūtīs kontroldienestam balsskomandu:
“OBJEKTS ( NUMURS... ) TĪKLS!”...

Sakaru kanāla automātiska pārbaude

 Lai kontrolcentrs varētu pārbaudīt vai sakaru kanāli netiek ļaunprātīgi bojāti, periodiski, uz iepriekš ieprogrammētu telefona numuru, tiek nosūtīta balss komanda: “OBJEKTS ( NUMURS... ) TEST!!”...
Gadījumā, ja balss komanda netiek nosūtīta konkrētajā laikā, kontorlcentrs var savlaicīgi reaģēt uz postenī izveidojušos nestandarta situāciju.

Funkcija “BONUSS”

Poga “STOP” ir paredzēta nolūkam, ja apsargam ir nepieciešams uz īsu laiku atstāt posteni  ( piemēram, ir jāveic autotransporta pārbaude, jāveic teritorijas apgaita vai ir nepieciešams apmeklēt labierīcības, utt. ). Pēc pogas "STOP" nospiešanas, komplekss tiek apturēts uz noteiktu, ieprogrammētu laiku. Atkarībā no objekta apsardzes noteikumiem, apturēšanas skaits iepriekš ir programmējams. Pēc “apturēšanas” laika beigām ierīce dod pārbaudes komandu “CHECK”.

Funkcija “BONUSS”

Veiksmīgai reglamenta izpildes apbalvošanai, kompleksā ir paredzēta informācijas ziņojums ar komandu “BONUSS”.  Vienlaicīgi ar uzraksta “BONUSS” parādīšanos uz kompleksa ekrāna uz kontrolcentru tiek nosūtīts balss ziņojums: “OBJEKTS ( NUMURS... ) BONUSS!”...
Šīs komandas došanas periodiskumu var ieprogrammēt no 5. līdz 31. diennaktij. Ja apsargs nav pārkāpis reglamentu, komanda “BONUSS” tiek dota nakts laikā ( apmēram plkst. 05:00 ). Pretējā gadījumā iespēja iegūt apbalvojumu tiek pārcelta uz nākošo nakti.

Tātad:

 • Ārkārtas situācijā apsargs, tikai ar vienas moduļa pogas nospiešanu var izsaukt papildspēkus (poga SOS );
 • Neskaidras situācijas gadījumā apsargs var nodrošināt sev ”aizmuguri” ( poga ATTENTION );
 • Var atslēgt ierīci uz īsu laiku, kas nepieciešamas, piemēram, autotransporta parbaudei, objekta apgaitas veikšanai vai labierīcību apmeklējumam, utt. ( poga STOP );
 • Ierīce patstāvīgi veic reglamenta veiksmīgas izpildes  uzskaiti, kā rezultātā apsargs var būt atbilstoši apbalvots vai sodīts ( apbalvojuma komanda BONUSS )

Kompleksa programmēšanas elastība

Atkarībā no konkrētā objekta apsardzes apstākļiem ir paredzēta elastīga kontrolierīces programmēšanas sistēma. Šim nolūkam paredzēts:

 • Dažāda kontroles režīma iespējas – dienas un nakts;
 • Periodisku kontroles signālu padeves iespēja;
 • Konkrēta laika ietvaros kompleksa apturēšanas iespēja autotransporta pārbaudes veikšanai, objekta apgaitas veikšanai vai labierīcību apmeklēšanai;
 • Komandas UZMANĪBU ilguma uzstādīšana aizdomīgu situāciju izvērtēšanai;
 • Kontroles režīma intensitātes izvēles iespēja no “maiga” līdz “stingram” (tiek dots testa komandu biežums saskaņā ar kompleksa darba režīmu – vispirms gaismas signāls, pēc kāda laika gaismas un skaņas signāls vai arī uzreiz gaismas un skaņas signāls, utt. );
 • Komandas BONUSS biežuma ieprogrammēšanas iespējas;
 • Kontrolējošo dienestu sakaru sistēmas izvēles iespējas u.c..

Atkarībā no situācijas izmaiņām postenī, režīmus iespējams operatīvi pārprogrammēt. To var izdarīt jebkura atbildīgā persona, kurai ir zināms pieejas kods. Programmēšana aizņem ne vairāk kā 10 minūtes, nav nepieciešama kompleksa pārvietošana un datora pieslēgšana.