Piespiež vērot monitoru

„Guard NS-V” – papildus kontrolēšanas opcija, kura strādā ar videonovērošanas sistēmu un ir savienojama ar kompleksu Guard NS.

Testa laikā viens no monitoriem uz īsu laiku nedaudz maina krāsu uz gaiši rozā. Uz krāsas maiņu apsardzes darbiniekam ir jāreaģē, nospiežot pogu CHECK. Paredzēti divi testa režīmi: „maigs” un „stingrs”. „Maigajā” režīmā izmaiņas monitora ekrānā tiek pavadītas ar skaņas signālu sistēmas modulī. „Stingrajā” režīmā skaņas signālu nav. Testa signālu nokavēšanas gadījumā  ( abos režīmos ) uz kontrolējošā orgāna pulti tiek dots signāls „trauksme”.

Papildus videomodulis VM ar modificēto kabeļu palīdzību pieslēdzas pie videonovērošanas monitoriem: