Sakaru kanāli
Analogs telefona kanāls

Lai kompleksa instalācija būtu vienkāršāka par bāzes variantu tika izvēlēts analogā telefona līnija.  Telefonlīnija, tiek pieslēgta piebalss moduļa, kurš apsardzes darbības  reglamenta pārkāpšanas gadījumā izveido un  nosūta kontrolējošai personai atbilstošus balss ziņojumus.
Šobrīd, mūsdienu ofisos bieži vien tiek ieviesti iekšējie ciparu telefonu mezgli. Šajā gadījumā var rasties noteiktas grūtības ar mūsu kompleksa uzstādīšanu, tā kā ciparu protokols tādās stacijās nepieņem anologo signālu .
Šādā gadījumā ir vairāki veidi kā risināt šo problēmu:

  • Ciparu telefona stacijā uzstādīt tā saucamo „analogo karti”, kam ir vairākas analogās izejas ( tādi moduļi parasti sastopami faksa aparātu pieslēgšanai, kur allaž paliek neizmantotas rezerves izejas );
  • Postenī uzstādīt atsevišķu analogo pilsētas telefona līniju. Šajā gadījumā sakari būs neatkarīgi no ofisa iekšējās struktūras.

GSM modems

Gadījumā ja nav iespējams balss trauksmes ziņojumu pārraidīšanai pieslēgt analogo sakaru līniju, to var īstenot ar GSM sakaru kanālu palīdzību.
Šim nolūkam var izmantot plaši pieejamus nedārgus GSM – modemus ar ārējo analogo izeju.


Ciparu radiokanāls

Lai pārraidītu balss trauksmes ziņojumu var izmantot trauksmes pogas ciparu radiokanālu, kuru bieži izmanto  mobilās grupas izsaukšanai.  Tādiem raidītājiem, parasti, ir četras ieejas, kuras var pieslēgt pie atbilstošas kompleksa komutācijas moduļa izejas.


Apsardzes signalizācijas kanāls

Trauksmes signālu pārraidīšanai var izmantot apsardzes signalizāciju, kas jau ir apsargājamā objektā un ir pieslēgta pie iekšējās pults trauksmes signālu pieņemšanas sistēmas.  Šajā gadījumā atbilstošas komunikācijas moduļu izejas var tikt pieslēgtas pie brīvajām apsardzes signalizācijas zonām.